דף הבית
דף הבית          
 
     
כפר ילדים ונוער אהבה הינו מערכת טיפולית וחינוכית מובילה בתחומה, הנותנת מענה לילדים שאינם יכולים לחיות עם משפחתם, בביתם ובקהילה בשל סיבות סוציו אקונומיות ואחרות.
 
חזון הכפר הוא להקנות לילדים, בני נוער וצעירים את הזכות לחיים, לחינוך, להגנה, להתפתחות, להעצמה אישית, לפיתוח מיומנויות וכישורים ולרמת חיים טובה יותר. להביא את בוגרי הכפר למצב בו יוכלו לתפקד בצורה עצמאית בעלת שיקול דעת, עם הכלים הדרושים לפרוץ את מעגל  המצוקה, ויתפקדו כאזרחים בעלי קודים תרבותיים ונורמות חברתיות תקינות. כל זאת על ידי מתן טיפול נפשי ופיזי, מתן הזדמנויות וחוויות מתקנות , העצמת יכולות וכישורים להעלאת הדימוי ויכולת ההתמודדות, ומתן כלים חינוכיים וחברתיים להתמודדות בחברה הנורמטיבית. 
חזונינו הוא להמשיך להתפתח ולפתח מענים טיפוליים וחינוכיים; ולהמשיך להוות מרכז מקצועי המוביל פתרונות, חשיבה, פיתוח ועשייה בתחום ילדים, נוער וצעירים בסיכון ומשפחותיהם.
   
   

 כפר ילדים ונוער אהבה,  ע.ר.580088995,    החקלאים 17, ת.ד. 4 , קרית ביאליק, 27100    מזכירות הכפר : 04-8748100 ,     email: ahava3@bezeqint.net