אהבה – ברלין ועד היום


ביאטה ברגר

.ביאטה ברגר נולדה בנידרברייסיג שבגרמניה. לאחר שהתייתמה משני הוריה בגיל 17, למדה סיעוד ושירתה כאחות במלחמת העולם הראשונהביאטה-ברגר
בשנת 1914 הקימו מספר נשים ציוניות בית תמחוי עבור ילדים יהודים טעוני טיפוח בברלין, ברחוב אוגוסטסטראס. לאחר שנתיים התכנית התרחבה, והמקום החל לשמש גם כמקלט עבור ילדים יהודים. החל מ-1922 המקום הפך לפנימייה לילדים ונקבע השם ” בית אהבה ,”והוצע לגברת ברגר לנהל את “המעון לילדי פליטים בברלין”.

בשנת 1924 הגיעה ברגר לישראל, ורכשה 12 דונם בעמק זבולון. רק לאחר עשר שנים הגיעו קבוצות ראשונות של ילדים וצוותים מגרמניה לישראל, והתגוררו בדירות זמניות בחיפה עד לבניית מבני מוסד “אהבה” בכפר ביאליק בשנת  .1935 ברגר הצילה בסך הכל כ-300 ילדים שמשפחותיהם נספו בשואה.

בשנת 1940 נפטרה ברגר ובמקומה התמנה יוסף ישובי למנהל הכפר. תחת ניהולו אוכלוסיית הכפר גדלה ל-180 ילדים בשנת .1945 משנת 1948 ועד 1960 הכפר התרחב, ילדים ונוער הצטרפו לכפר דרך ארגון עליית הנוער, ובשנת 1956 לאחר פרישתו של המנהל ישובי לגמלאות, החליפה אותו סגניתו, הני אולמן.

החל משנת 1960 הכפר הפך להיות פנימייה לילדים בסיכון, ילדים שהוצאו מהבית בגלל בעיות סוציו-אקונומיות קשות או מקרי סעד שונים.

בשנת 1991 הכפר שינה את שיטת קבוצות הגיל לעבודה בשיטת משפחתונים. בשיטה הזו, זוגות נשואים חיים בכפר עם ילדיהם הביולוגיים ומגדלים 13 ילדי פנימייה. כמו כן, בתקופה זו נהרסו חלק ממבני הכפר הישנים ונבנו בניינים חדשים לרווחת ילדי הכפר.

בשנות האלפיים הכפר המשיך להתרחב, והוקמו בו פנימיות יום טיפוליות ופרויקט 18+ הכולל ארבעה בתים חמים לבוגרי הכפר, ולצעירים חסרי עורף משפחתי. כמו כן, בתקופה זו נהרס בית האוכל המקורי של הכפר ונבנה במקומו אולם כנסים חדש ומתקדם.

החל משנת 2008 הכפר החל להפעיל מרכז חירום לילדים ונוער בסיכון באזור הצפון. מנהל המוסד הנוכחי הינו יואב אפלבוים, ובעבר ניהלה את הכפר עפרה מאירסון, רעייתו של רפאל איתן ואמה של עורכת ערבי הזמר גליה צור.

כיום כפר אהבה הוא בית חינוכי, טיפולי, פוסט אשפוזי הנותן מענה לילדים ונוער בסיכון גבוה בגילאי 6-18 שהוצאו מבתיהם מסיבות שונות, בתיאום עם משרד הרווחה.

עוד על סיפורה של ביאטה ברגר וסיפור עלייתה של הפנימייה לישראל בסרט “בית אהבה”.
"הבסיס לחינוך ילדים צריך להיות אהבה" ביאטה ברגר,(1886 – 1940) הייתה המייסדת והמנהלת הראשונה של כפר ילדים ונוער אהבה, עוד מימיו הראשונים כ"מעון לילדי פליטים יהודים בברלין".