Blog

גינה קהילתית

הפרוייקט הוקם ביוזמה של עמותת “ילדים בסיכוי”, ומתקיים בכמה פנימייות ברחבי הארץ במקביל.

מטרת הפרוייקט הינה עבודה משותפת של חניכים צוות וקהילה, יחד הם יוצרים גינה קהילתית בה שותלים צמחי תבלין, ירקות ועצי פרי.

בפרוייקט בפנימיה משתתפים 3 משפחתונים – שמואלי, גרבוייס והרוש. הם עובדים בשתי גינות, אחת ממוקמת מאחורי בניין 3 והשניה מאחורי בניין 2. בזמן העבודה וההקמה עבדו החניכים והצוות על פיתוח הגינה והכנתה לשתילה. ביום ה’ 14.4.16 באו נציגות מהבנק המממן את הפרוייקט ויחד שתלו עם החניכים והצוות את השתילים בגינה. המשפחתונים ממשיכים בעבודות תשתית וטיפול שוטף בגינות. הפרוייקט אמור להמשיך ולקבל אליו משפחתונים נוספים שירצו להצטרף.

Share it on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"הבסיס לחינוך ילדים צריך להיות אהבה" ביאטה ברגר,(1886 – 1940) הייתה המייסדת והמנהלת הראשונה של כפר ילדים ונוער אהבה, עוד מימיו הראשונים כ"מעון לילדי פליטים יהודים בברלין".