מערך פוסט אשפוזי

כ-25  ילדים המוגדרים באבחנה פסיכיאטרית כפוסט אשפוזיים, חיים במסגרת הפנימייה הטיפולית ומוטמעים במודל המשפחתוני. הגדרת הילד כפוסט אשפוזי מתקיימת כאשר גורמי מקצוע, פנים וחוץ ארגוניים מבינים שהילד זקוק לאשפוז פסיכיאטרי, או כאשר הילד סיים אשפוז פסיכיאטרי. במקום לשלוח את הילד למוסד פסיכיאטרי רפואי, מושם הילד באחד מהמשפחתונים בפנימייה. המסגרת המשפחתונית מאפשרת לילד ליהנות מכלל השירותים במשפחתון ומשירותים נוספים הבאים לידי ביטוי בטיפולים ייחודיים המוגדרים על פי צרכיו האישיים.

"הבסיס לחינוך ילדים צריך להיות אהבה" ביאטה ברגר,(1886 – 1940) הייתה המייסדת והמנהלת הראשונה של כפר ילדים ונוער אהבה, עוד מימיו הראשונים כ"מעון לילדי פליטים יהודים בברלין".