משפחה צומחת

פרויקט משפחה צומחת הינו פרויקט ייחודי הנמצא בתהליכי פיתוח ויישום מתקדמים לקראת הפעלתו בפועל.
הפרויקט פותח ע”י הדר ארז, פסיכולוג חינוכי מומחה, ודינה ביטס, מנהלת השרות הטיפולי.

רציונל
פרויקט “משפחה צומחת” מבוסס על ההכרה כי השנים הראשונות בחייו של הילד הן הקריטיות ביותר להתפתחותו התקינה, וכי שיקום ההורות הינו הפתרון המועדף (במידת האפשר) על פני סידור חוץ בייתי.
“משפחה צומחת” הינה מסגרת טיפולית–תפקודית המשמשת כפנימייה למשפחות עם ילדים צעירים (בגילאי 0-5) אשר נמצאות במשבר תפקודי עמוק, זקוקות להדרכה, טיפול וליווי מאסיביים בהתמודדות עם תחומי החיים השונים.
“משפחה צומחת” רואה לעצמה יעוד לקלוט משפחות אשר ניתן לשקמן במסגרת זמן של שנה עד שלוש שנים ולהחזירן לתפקוד עצמאי בקהילה. על מנת לפתח את היכולת של המשפחות להשתמש בשירותים הקהילתיים, כמו ביטוח לאומי, תחנות טיפת חלב וכו’, יקבלו המשפחות הדרכה, הכוונה ולווי לשימוש במוסדות אלה.
הבית רואה את ייעודו כמקום לצמיחה אישית, הורית ומשפחתית, ויאפשר לדייריו עזרה מסוגים שונים בהתאם לצרכיה של כל משפחה וצרכיו האישיים של כל אינדיבידואל.
העזרה למשפחות תינתן מתוך צניעות וכבוד לערכים, לאמונות, ולתרבות אשר המשפחות יביאו עמן.

אוכלוסיית היעד
משפחות צעירות וחד הוריות עם ילדים בגילאי 0-5.
הפרויקט מיועד למשפחות שילדיהם מועמדים להוצאה חוץ ביתית או משפחות הנמצאות במשבר תפקודי עמוק וחסרי רשת תמיכה משפחתית. הפרויקט יקלוט משפחות אשר יגלו מוטיבציה ויכולת לשינוי והשתלבות במעגל העבודה ובתחומי חיים נוספים . המשפחות תעבורנה ראיונות ומיון קפדני ע”י צוות הפרויקט. כניסה לפרויקט תחויב בחוזה אשר יכלול בין השאר בהתחייבות על כניסה לבית ללא אלכוהול, סמים , הימורים, אלימות, או עבריינות.  משפחות או יחידים שלא ישתפו פעולה או לא יגלו התקדמות בתהליך ייאלצו לעזוב את הבית.

סוג המסגרת
המשפחות תתגוררנה עם ילדיהן בבית דירות במתחם משותף ותידרשנה לנהל חיי משפחה וחיי קהילה. במקום יוקם מעון לילדים בגילאים 0-5.

מטרות:
לאפשר לילדים בסיכון לגדול בתנאים אשר יתנו להם סיכוי לפתח אישיות בריאה, להתחיל את חייהם מנקודת זינוק שווה לילדים האחרים, וללא הוצאה מהבית.
מטרות משניות:
– הגדלת אפשרויות הצמיחה האישית להורים.
–  מתן תנאים סביבתיים הולמים להתפתחות תקינה של הילד.
– מתן הדרכה וליווי לפיתוח מיומניות הוריות לניהול אורח חיים מתפקד, כגון: הקפדה על סדר יום קבוע ויציב. השכמה, ארוחות, השכבה וכו’.
– הכשרה מקצועית ומציאת מקום עבודה ושמירה עליו לאורך זמן.
– רכישת מיומנות וניהול כלכלי נבון, וניהול משק בית (נקיון הבית, בדיקות תקופתיות לילד, ביטוחים וכו’)
–  התייחסות וטיפול באיחורים התפתחותיים מסוגים שונים (כגון: קורדינציה, ושפה)

מערך הטיפול
תהליך השיקום מתוכנן לזמן של שנה עד 3 שנים.
השנה הראשונה תוקדש להערכה של הכוחות והקשיים של המשפחות ובניית תכנית טיפול ספציפית המתאימה לצרכים האישיים והמשפחתיים של כל משפחה.
ההורים יתחייבו לשתף פעולה בכל שלבי התוכנית שנבנתה עבורם. הם ייקחו חלק פעיל בתוכנית טיפולית שיקומית אינטנסיבית , ותיתכן אופציה של הצמדת דמות מלווה דוגמת סומכת

מערך הטיפול להורים
טיפול זוגי, טיפול קבוצתי, סדנאות להורות טובה, משחקיה / מועדונית.
השתלמות מקצועית, סדנאות לרכישת מיומנויות לניהול תקצוב ולניהול משק בית.
העשרת השפה ודרכי תקשורת.

מערך הטיפול לילדים
לכל ילד תיבנה תכנית טיפולית – חינוכית, ותוכנית העשרה בהתאם לשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא.
במידה וימצא עיכוב או חסך התפתחותי יינתן מענה על פי הצורך לפיתוח הכישורים והיכולות.
במידת האפשר יעשה מאמץ להשאיר ילדים במסגרות החינוך בהן שהו לפני הצטרפות המשפחה לפרויקט. על ההורים תוטל האחריות לדאוג להביא ולקחת את הילד מהמסגרת.

קשר עם מוסדות הקהילה
התפיסה עליה מתבסס הפרויקט היא השאיפה לשלב ולהחזיר את המשפחות לתפקוד נורמטיבי בקהילה, בהתאם לכך ובמידת האפשר, הפרויקט יקלוט משפחות מהסביבה הקרובה על מנת לאפשר למשפחות להישאר בסביבתן הטבעית, ולשמור על המשכיות במקום העבודה הנוכחי.
משפחה צומחת רואה לעצמה אחריות למצוא את האיזון העדין בין תמיכה ושירותים בפרויקט לבין עידוד והדרכה לשימוש בשירותים הקהילתיים הקיימים דוגמת תחנות טיפת חלב, מוסדות חינוך, ביטוח לאומי, שרותי רווחה מכונים התפתחותיים וכו’.
יעשה ניסיון לעודד שימוש במוסדות האזוריים אליהם מתעתדת המשפחה לחזור בסוף הפרויקט.

חזרה לקהילה
בתום תקופת השהות בפרויקט הצוות ילווה את המשפחה בכל התהליך של החזרה לקהילה – מציאת מקום מגורים, שמירה על מקום עבודה, שילוב הילד במסגרת חינוכית, “העברת מקל” לגורמים הטיפוליים בקהילה.
במהלך השנה הראשונה יתקיים מעקב ותמיכה לעזיבת הפרויקט בהשתלבות המשפחה בקהילה.

צוות:
מנהל – איש טיפול
עובדים סוציאליים
פסיכולוגים
מטפלים עפ”י צורך (מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת, מטפלים באומנויות וכו’)
צוות חינוכי –גננות
אם בית וצוות לבריאות הציבור

"הבסיס לחינוך ילדים צריך להיות אהבה" ביאטה ברגר,(1886 – 1940) הייתה המייסדת והמנהלת הראשונה של כפר ילדים ונוער אהבה, עוד מימיו הראשונים כ"מעון לילדי פליטים יהודים בברלין".