Blog

קבוצה לשליטה עצמית בעזרת רכיבת אופניים

הקבוצה לשליטה עצמית הוקמה על מנת לתת מענה חינוכי – טיפולי לנערים עם קשיים בויסות רגשי ובשליטה עצמית, קושי שבא לידי ביטוי בהתנהגויות אלימות ומסכנות. משתתפים בה 6-7 נערים מתבגרים. הקבוצה נפגשת פעם בשבוע לשעתיים, שעה וחצי של רכיבת שטח וחצי שעה שיח.
בקבוצה הנערים לומדים לזהות מה הם מרגישים בזמן אמת, לקשר בין רגשות – מחשבות – והתנהגות וכיצד כל אחד משפיע על האחרים. הקבוצה עסקה בנושאים שהנערים הביאו הקשורים לשליטה עצמית. הנערים סיפרו על אירועים שקרו להם במהלך השבוע או בחופשה בבית. ניתחנו מצבי סיכון, למדנו לקשר בין תחושת פחד לתוקפנות ואלימות.

רכיבת שטח בקבוצה מדגימה היטב ששליטה עצמית אינה קשורה רק לאלימות אלא לתחומים נוספים רבים בחיים. הרכיבה מדגישה את ההתמודדות האישית בתנאי שטח קשים- כיצד אני מתמודד כשקשה לי ואני עייף בזמן הרכיבה. כיצד אני שולט באופניים שלי. בעזרת רכיבת האופניים קל להדגים לנערים מדוע שליטה עצמית משתלמת והתוצאות הן יחסית מהירות. הרכיבה הקבוצתית המלווה בחוקים רבים (רוכבים בטור, אסור לעקוף, וכו) אתגרה אותם בנושא שמירה על חוקים. כל פעם שלא שמרו על החוקים עצרנו את הרכיבה, עמדנו בקבוצה עם האופניים, ודיברנו על מה שקרה ומדוע.

פעילות הרכיבה זירזה תהליכים בקבוצה והיתה אפקטיבית מאוד בכל הרמות – משיפור השליטה בגוף שלי, שיפור הכושר הגופני שאצל מרבית הנערים לקוי מאוד, שיפור הדימוי העצמי, שיפור הכישורים החברתיים הפגועים, וכמובן שיפור שליטה עצמית.

Share it on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"הבסיס לחינוך ילדים צריך להיות אהבה" ביאטה ברגר,(1886 – 1940) הייתה המייסדת והמנהלת הראשונה של כפר ילדים ונוער אהבה, עוד מימיו הראשונים כ"מעון לילדי פליטים יהודים בברלין".