תרפיה באמצעות בע”ח

ילדים רבים מופנמים, חרדים , ומתקשים ליצור קשר ,מצליחים להתחבר לבע”ח . באמצעות הקשר עם בעל החיים משחזר הילד התייחסויות והתנהגויות אותן חווה במהלך חייו. הקשר שנוצר עם בע”ח נותן תמונה אבחנתית על מצבו הרגשי של הילד , אפיוני התנהגותו , ועל הדחפים הרגשיים.

דרך התייחסות לתגובות בע”ח לטיפול של הילד בו , לומד הילד על עצמו , רגשותיו ומאווייו . כך מפתח מודעות להתנהגותו ומפתח מוטיבציה לשינוי והתפתחות .

"הבסיס לחינוך ילדים צריך להיות אהבה" ביאטה ברגר,(1886 – 1940) הייתה המייסדת והמנהלת הראשונה של כפר ילדים ונוער אהבה, עוד מימיו הראשונים כ"מעון לילדי פליטים יהודים בברלין".