העשרה תרבותית

0 ILS donated

מטרת הפרויקט

להרחיב את נושא ההעשרה התרבותית בכפר במטרה לקדם את הכישרונות האישיים של הילדים ולהטמיע בהם תרבות.

רציונל

על מנת לספק לילדינו סביבה תרבותית נורמטיבית מבקשים אנו להרחיב את מערך ההעשרה תרבותית המתקיים בכפר.

פרויקט זה כולל 10 חוגים ( ספורט, אמנות לחימה, מחול, להקה כלית , חבורת זמר ועוד), טיולים ברחבי הארץ, הצגות, כניסה לאתרים.

בדרך זו, נקדם את הכישרונות  ונטמיע בילדינו תרבות, כפי שהם מתקיימים בבית רגיל.

Share it on

"הבסיס לחינוך ילדים צריך להיות אהבה" ביאטה ברגר,(1886 – 1940) הייתה המייסדת והמנהלת הראשונה של כפר ילדים ונוער אהבה, עוד מימיו הראשונים כ"מעון לילדי פליטים יהודים בברלין".