קבוצות הורים

0 ILS donated

מטרת הפרויקט

לקדם שיתוף פעולה הורי ומשפחתי בטיפול בילד.

רציונל

אהבה אינה מהווה תחליף להורים הביולוגיים של הילדים ומנסה לחזק את הקשר בינם לבין הגורמים הטיפוליים ובינם לבין צוות ההדרכה ובינם לבין הילדים.

ככל ששיתוף הפעולה עם הורי הילד גדול יותר, כך נצפית הצלחה בטיפול בילד.

כדי לקדם את שיתוף הפעולה עם ההורים מקיימים אנו קבוצות טיפוליות ספציפיות להורים כגון קבוצת כדורגל אבות, קבוצת אימהות, קבוצת בישול וכד’.

אנו מבקשים להרחיב את כמות ואיכות הקבוצות למען הצלחת הטיפול בילדינו.

Share it on

"הבסיס לחינוך ילדים צריך להיות אהבה" ביאטה ברגר,(1886 – 1940) הייתה המייסדת והמנהלת הראשונה של כפר ילדים ונוער אהבה, עוד מימיו הראשונים כ"מעון לילדי פליטים יהודים בברלין".