קבוצת חופש

0 ILS donated

מטרת הפרויקט

להוות בית לילדים שאין להם לאן לצאת בסופי שבוע ובחופשות ארוכות בגין צו בית משפט או העדר קשר עם המשפחה.

רציונל

ילדים בצו או ילדים שאינם שוהים בקשר עם משפחתם, שוהים בסופי שבוע ובחופשות ארוכות בקבוצת חודש.

אהבה מנסה לספק להם בית חם בסופי שבוע חגים וחופשות ארוכות ומגבירה את הפעילות החברתית בעתות אלו.

הגברת הפעילות כוללת, כניסה לאתרים, הצגות, מופעים, פעילות בתוך הכפר, שי לחג, ארוחות חג וכד.

"הבסיס לחינוך ילדים צריך להיות אהבה" ביאטה ברגר,(1886 – 1940) הייתה המייסדת והמנהלת הראשונה של כפר ילדים ונוער אהבה, עוד מימיו הראשונים כ"מעון לילדי פליטים יהודים בברלין".