רכז לוגיסטיקה ורכש

0 ILS donated

מטרת הפרויקט

בניה מחדש של מרכז הלוגיסטיקה והרכש למען  מניעת סכנה לילדים לצוות ולציוד השמור במחסנים ולמען שיפור השירות הניתן לילדים.

רציונל

כיום ממוקמים החדרים של העו”סים במבנה רעוע וישן ( משנת 1933), החדרים קטנים ואינם מכילים את הציוד הפיזי,  הרגשי והטיפולי הנדרש למען מתן מענה הולם לצורכי הילדים.

חדרי הפסיכולוגיים ממוקמים בחדרי ספח/ קרוונים וחדרי חוגים ואף משרדים לפי שעות, החדרים ותכולתם רעועים ביותר ורחוקים ממבנה העובדים הסוציאליים.

חדרי הפסיכותרפיסטים, ממוקמים אף הם באותם מקומות של חדרי הפסיכולוגים.

ריכוז הצוות הטיפולי במבנה אחד ההולם את הצריכים הטיפוליים המגוונים של ילדינו ובני משפחתם, יקדם את החזון הארגוני:  שיפור איכות חייהם של 250 ילדים ובני נוער בסיכון.

Share it on

"הבסיס לחינוך ילדים צריך להיות אהבה" ביאטה ברגר,(1886 – 1940) הייתה המייסדת והמנהלת הראשונה של כפר ילדים ונוער אהבה, עוד מימיו הראשונים כ"מעון לילדי פליטים יהודים בברלין".